Plan ciągłości działania – pewność funkcjonowania w krytycznych momentach

Każda poważna firma, której działalność choć po części odbywa się cyfrowo lub internetowo, powinna zastanowić się nad wdrożeniem planu ciągłości działania. Jest to zabezpieczenie dające przedsiębiorcom ochronę w przypadku wydarzeń, których zaistnienie jest bardzo mało prawdopodobne, jednak ich konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Każdego roku jakieś przedsiębiorstwo odczuwa katastrofalne skutki wydarzeń, których się absolutnie nie spodziewało. Nagła śmierć lub niedyspozycyjność osoby zarządzającej, pożar zakładu, powódź lub inna katastrofa naturalna – te i wiele innych czynników mogą zamrozić działanie firmy, jeżeli się odpowiednio nie przygotujemy. Oczywiście – nie można przewidzieć wszystkiego,  warto jednak wprowadzić strategię, dzięki której utrzymamy stałe funkcjonowanie firmy nawet po zaistnieniu sytuacji kryzysowej.

Plan Ciągłości Działania – na czym polega?

Plan Ciągłości Działania to jedno z kluczowych narzędzi, które pomagają zarządzać przedsiębiorstwem w zakresie ciągłości świadczenia kluczowych usług oraz produktów w każdej sytuacji. To nic innego, jak usługa oferowana przez profesjonalistów dla profesjonalistów, pomagająca przygotować się na każde zagrożenie, które mogłoby wstrzymać funkcjonowanie firmy. Nagła losowa sytuacja staje się dużo groźniejsza w przypadku braku odpowiednich procedur dokładnie regulujących, jakie działania powinno podjąć przedsiębiorstwo. Profesjonaliści dokonują dogłębnej analizy działania przedsiębiorstwa, na podstawie której wysnuwają wnioski dotyczące krytycznych obszarów, czyli tych, w których kryzys dokonałby największych „zniszczeń”.

W ramach Planu Ciągłości Działania otrzymują Państwo kompleksową usługę, która zawiera:

  •         opracowanie profesjonalnego planu zarządzania firmą w czasie kryzysu
  •         pomoc we wdrożeniu Planu Ciągłości Działania, a także dodatkowych Programów Zarządzania Ciągłością Działania (w oparciu o wymagania Normy ISO 22301:2012)
  •         przeprowadzanie profesjonalnych szkoleń dla pracowników, które uczą ich korzystać z istniejących już planów a także opracowywać nowe
  •         przeprowadzanie testów i ćwiczeń związanych z korzystaniem z Planu Ciągłości Działania

Przed czym chroni Plan Ciągłości Działania?

Plan Ciągłości Działania zapewnia ochronę przed przerwaniem ciągłości świadczenia usług lub sprzedaży produktów. Wiadomo, jak ważne są długotrwałe i dobre relacje z klientami, którym ciężko jest wytłumaczyć niedostarczenie usługi sytuacją losową, taką jak chory pracownik, czy powódź w mieście, gdzie znajduje się siedziba firmy. W środowisku biznesowym jest to uznawane za nieprofesjonalne, ponieważ szanująca siebie i klientów organizacja powinna być gotowa na wszystko. Oczywiście to dość utopijna wizja, jednak dobrze jest mieć poczucie, że firma, z której usług korzystamy, nie wstrzyma swojej działalności i będzie funkcjonować bez względu na wszelkie zrządzenia losu.

Prowadząc działalność gospodarczą jesteśmy narażeni nie tylko na skutki dynamicznej sytuacji ekonomicznej, ale także na – wydawałoby się – prozaiczne problemy, takie jak pogorszenie zdrowia kluczowego pracownika czy też katastrofy naturalne. Jeżeli mamy sklep internetowy, do którego codziennie wpada kilkadziesiąt zamówień – taką katastrofą może też być nagłe ogłoszenie upadłości przez naszego dostawcę hostingu,  przypadkowe zaszyfrowanie danych lub wiele innych sytuacji, do których możemy nieumyślnie doprowadzić rujnując przy tym poprawność funkcjonowania firmy.

Posiadając wdrożony Plan Ciągłości Działania dokładnie wiemy co robić w określonych przypadkach losowych – podczas szkoleń i ćwiczeń profesjonaliści efektywnie wpajają nam zasady, według których powinniśmy postępować w czasie kryzysu. 

Bądź mądry zawczasu

W świecie biznesu, w niepewnych czasach warto jest podwójnie zabezpieczyć się przed kryzysem. Ubezpieczenia i polisy chronią nas pod względem materialno-finansowym, jednak warto jest zachować ciągłość funkcjonowania, by poniesione straty nie były jeszcze większe i bardziej dotkliwe – największą krzywdą na każdego przedsiębiorstwa jest utrata dobrych kontaktów z klientami.

Źródło: ISecure – inspektor ochrony danych osobowych