W jakich warunkach należy przewozić firmowe pieniądze?

Transport pieniędzy firmowych to nie lada wyzwanie. Zawsze bowiem należy liczyć się z ryzykiem kradzieży środków. W jakich więc warunkach powinno się przewozić gotówkę przedsiębiorstwa, aby zapewnić jej należytą ochronę? Jak kwestie transportu dużych wartości pieniężnych reguluje polskie prawo?

Transport pieniędzy firmowych – dlaczego warto zadbać o zgodność z przepisami? 

Zgodnie z polskim prawem, to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zapewnienia ochrony pojazdom przeznaczonym do transportu gotówki. Przewożenie dużych wartości pieniężnych najczęściej jednak powierza się specjalistycznym firmom z branży cash handling. Dysponują one nie tylko odpowiednimi uprawnieniami, ale również wiedzą, doświadczeniem i know-how. Dzięki temu są w stanie zapewnić konwojowanej gotówce odpowiedni stopień bezpieczeństwa.

Transport firmowych pieniędzy o dużej wartości nie może się jednak odbywać dowolnie. Precyzują go odpowiednie przepisy. Stosowanie się do nich nie tylko zmniejsza ryzyko kradzieży, ale również pozwala przedsiębiorcy zaliczyć ewentualną stratę przewożonych pieniędzy do kosztów podatkowych. Brak właściwych zabezpieczeń może również stwarzać problemy w uzyskaniu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Transport pieniędzy i wartości pieniężnych – podstawowe zasady

Obowiązek zapewnienia ochrony dotyczy nie tylko krajowych i zagranicznych znaków pieniężnych (banknotów i monet), ale również innych wartości pieniężnych, w tym m.in.:

  •       czeków (z pewnymi wyjątkami: m.in. czeków zakreślonych, skasowanych lub zawierających wzmiankę „należność do inkasa”),
  •       weksli (z wyjątkiem np. weksli opatrzonych indosem pełnomocniczym),
  •       złota, srebra i wyrobów z tych metali,
  •       kamieni szlachetnych i pereł,
  •       platyny i innych metali z grupy platynowców.

Polskie prawo precyzuje również, w jaki sposób należy zapewnić ochronę wartości pieniężnych. Można to zrobić poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną pojazdów przeznaczonych do transportu gotówki lub wykorzystanie zabezpieczeń technicznych, czyli zabezpieczeń mechanicznych oraz systemów elektronicznych.

Co ważne, stosowanie ochrony fizycznej lub zabezpieczeń technicznych jest obowiązkowe już w przypadku transportu 0,2 tzw. jednostki obliczeniowej. Ile ona wynosi? 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia osiąganego w Polsce poprzednim kwartale i ogłaszanego przez Prezesa GUS. Jeśli gotówka firmowa nie przekracza wysokość 1 jednostki obliczeniowej, wówczas jej przewóz może być wykonywany przez osobę transportującą bez asysty konwojenta. Konieczne jest jednak użycie specjalistycznego pojemnika, który ma odpowiednią klasę zabezpieczenia.

Jeżeli wartości pieniężne przekraczają wysokość 1 jednostki obliczeniowej, wówczas należy je transportować specjalnym pojazdem – bankowozem oznaczonym literą A, B lub C. Z kolei w przypadku przewozu wartości pieniężnych większych niż 24 jednostki obliczeniowe, obowiązkowe jest uczestnictwo pojazdów zabezpieczających.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych […], z dnia 7 września 2019 r., stanowiące podstawę prawną, określa również funkcje poszczególnych uczestników transportu. Zakazuje również wykonywania kilku funkcji przez tę samą osobę.

Bezpieczny transport gotówki – komu powierzyć zadanie? 

Transport gotówki zaliczany jest do usług o wysokim stopniu ryzyka. Dlatego przewóz pieniędzy na własną rękę nie jest dobrym pomysłem. Zadanie to warto zlecić profesjonalistom. Na rynku funkcjonuje sporo firm, które zajmują się konwojowaniem gotówki i wartości pieniężnych. Wybór odpowiedniego podmiotu może się więc okazać nie lada wyzwaniem. Czym warto się kierować?

Na pewno nie ceną. Na transporcie pieniędzy nie warto oszczędzać. Potencjalnego zleceniobiorcę należy natomiast prześwietlić pod kątem doświadczenia oraz potencjału logistycznego i kadrowego. Istotne jest również to, aby firma dysponowała profesjonalną flotą pojazdów, które będą wyposażone w satelitarny system lokalizacji GPS. Ułatwi to kontrolę nad przewożoną gotówką.

Źródło: CHL Holding