Propan jako czyste i ekologiczne paliwo opałowe

Dobry stan środowiska naturalnego to sprawa ogromnej wagi. Każdego dnia przekonujemy się, jak ważne jest dbanie o otoczenie, w którym żyjemy. Możemy to robić na wiele sposobów. Doskonałym przykładem jest rezygnacja z codziennych dojazdów do pracy własnym samochodem na rzecz transportu zbiorowego czy też wybór ekologicznych form ogrzewania domu. Jednak tu pojawia się problem. Jaką metodę ogrzewania wybrać, aby była ona ekologiczna i możliwie najbardziej przyjazna dla środowiska? Najlepszym rozwiązaniem jest wybór ogrzewania domu gazem propan, który jest niezwykle czysty i ekologiczny – warto przekonać się o tym samemu.

Czy warto inwestować w ekologiczne paliwa opałowe?

Kiedy mowa o zmianie dotychczasowej metody ogrzewania ze względu na ekologię, bardzo często słyszymy argument, że jeden piec czy jeden dom nie robią żadnej różnicy. Warto jednak spojrzeć na problem globalnie. Bardzo wielu użytkowników starych pieców, tak zwanych kopciuchów, przyjmuje właśnie taką postawę. Kiedy zbierzemy ich wszystkich razem, okazuje się, że nie jest to już jeden piec ani jeden dom, tylko ogromna liczba spalin, które możemy zredukować i wspomóc w ten sposób środowisko. Ponadto wciąż nie brakuje osób, które twierdzą, że problem skażenia środowiska jest nadmiernie nagłośniony, wyolbrzymiony albo też iż dotyczy on odległych części świata, a nie akurat Polski i naszego miasta. Nic bardziej mylnego. Chcemy obalić ten pogląd. Zmiany klimatu oraz zanieczyszczenie atmosfery to problem dotyczący zarówno Polski, jak i każdego innego kraju na świecie. Warto więc walczyć z tym i chronić środowisko tak, jak tylko możemy. Doskonałym sposobem i świetnym rozwiązaniem jest wybór ekologicznych paliw opałowych. Jednym z najbardziej ekologicznych, a jednocześnie czystych oraz wydajnych paliw opałowych jest gaz propan.

Ekologiczny charakter gazu propan – co o nim decyduje?

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że gaz propan to jedno z najbardziej ekologicznych paliw opałowych dostępnych na rynku. To, co o tym decyduje, to budowa chemiczna gazu płynnego propan. Gaz ten charakteryzuje się wyjątkowo czystym składem chemicznym. Jest wolny od związków siarki i węglowodorów aromatycznych, przez co w wyniku jego spalania nie powstaje ani sadza, ani też smog czy gazy niskiej emisji. Na uwagę zasługuje także fakt, że podczas spalania propanu bezpieczna jest nie tylko atmosfera, ale również wody gruntowe i gleby. Spalanie propanu prowadzi do powstawania dużych ilości ciepła, a oprócz tego czystej wody i niewielkich ilości dwutlenku węgla. Żadna z tych substancji nie obciąża środowiska. Bo choć zbyt duże ilości dwutlenku węgla rzeczywiście są szkodliwe, to przy wydalaniu na tak niskim poziomie nie ma potrzeby, aby się tego obawiać. Wszystkie niezależne badania potwierdzają, że ogrzewanie gazem propan jest najlepszym proekologicznym rozwiązaniem. Warto więc inwestować w swoje zdrowie i bezpieczną przyszłość.

Czyste paliwo opałowe w domu? Tylko propan!

Czystość propanu dotyczy nie tylko względów ekologicznych. Bo choć czysty chemicznie i dlatego dużo bezpieczniejszy, gaz propan pozwala również na jego estetyczne magazynowanie. Większość paliw opałowych pyli i brudzi. Dlatego też kotłownia oraz okolice pieca najczęściej są miejscami, gdzie mimo usilnych starań utrzymuje się pył, kurz i brud. Dotyczy to zarówno pieców oraz kotłów zasilanych węglem kamiennym, jak i tych na ekogroszek, pelet czy drewno. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja z gazem propan. Z jednej strony istotne jest to, że nie musimy wydzielać miejsca w kotłowni na przechowywanie opału. Gaz propan jest magazynowany w zbiorniku znajdującym się na terenie posesji, jednak poza domem. Z drugiej strony dostarczany jest on do pieca poprzez instalację bezpośrednio ze zbiornika. Dlatego też eliminujemy kłopotliwy i brudzący załadunek opału do pieca. Zyskujemy w ten sposób większą czystość zarówno w samej kotłowni, jak i w jej najbliższej okolicy. Dodatkowo otrzymujemy dodatkowe miejsce – właśnie dzięki temu, że opał nie musi być przechowywany w pobliżu pieca. Ogrzewanie gazem propan to korzyści na każdym polu: zarówno lokalnie w naszym domu, jak i globalnie – dla całego środowiska naturalnego.

Źródło: LPG Direct – gaz propan