Kontenerowe stacje sprężarek — kiedy z nich korzystać

Sprężone powietrze jest medium roboczym powszechnie wykorzystywanym w przemyśle. Jednym z popularnych rozwiązań są kontenerowe stacje sprężarek. Jakie zalety ma to rozwiązanie? Kiedy warto skorzystać ze sprężarkowni zabudowanej w kontenerze? 

Co to jest kontenerowa stacja sprężarek

Kontenerowa stacja sprężarek to mobilna sprężarkownia, która umożliwia produkcję i uzdatnianie sprężonego powietrza w dowolnym miejscu. Jest to kompletny system, który składa się z kontenera, sprężarek, układu uzdatniania i innych elementów niezbędnych do prawidłowego działania. Kontenerowa stacja sprężarek ma wiele zalet, takich jak: oszczędność miejsca, łatwość transportu, ograniczenie hałasu i ciepła, elastyczność i bezpieczeństwo. Kontenerowa sprężarkownia może być wyposażona w różne rodzaje kompresorów, w zależności od potrzeb klienta. W jej skład mogą wchodzić sprężarki tłokowe, śrubowe, bezolejowe czy zmiennoobrotowe.

Co może znajdować się w kontenerowej stacji sprężarek

Kontenerowe stacje sprężarek zazwyczaj budowane są zgodnie ze specyfikacją dostarczaną przez klienta. Stąd w sprężarkowni zabudowanej w kontenerze może znajdować się wiele różnych elementów, w zależności od potrzeb i wymagań klienta. 

Sprężarki

W kontenerowej stacji sprężarek można zabudować sprężarki tłokowe, śrubowe, olejowe lub bezolejowe, o stałej lub zmiennej wydajności. 

Zbiornik sprężonego powietrza

Jednym z powszechnie stosowanych elementów w układach sprężonego powietrza jest zbiornik ciśnieniowy. Może być on także elementem wyposażenia kontenerowej stacji sprężarek. W ten sposób zapewni ciągłość i stabilność dostawy medium do odbiorników. 

System uzdatniania sprężonego powietrza

W kontenerze, oprócz kompresorów i zbiornika sprężonego powietrza mogą znajdować się również urządzenia do uzdatniania sprężonego powietrza, tj. separatory, osuszacze. W ten sposób medium robocze będzie odpowiednio oczyszczone, osuszone, filtrowane i chłodzone

System gospodarowania kondensatem

System gospodarowania kondensatem to układ, który odprowadza i usuwa kondensat, czyli skroploną wodę i olej, powstający podczas sprężania powietrza. Warto podkreślić, że kondensat może prowadzić do uszkodzenia urządzeń i pogarszać jakość sprężonego powietrza. Wymaga także odpowiedniego uzdatnienia i utylizacji. 

System orurowania i okablowania

W kontenerowej stacji sprężarek musi znajdować się system rur i przewodów pozwalających na połączenie poszczególnych elementów stacji w celu zapewnienia podłączenia urządzeń do energii elektrycznej i przepływu sprężonego powietrza. Co ważne, takie rozwiązanie sprawia, że sprężarkownia w kontenerze działa na zasadzie “plug & play”, czyli pozwala na błyskawiczne odłączenie do systemu dystrybucji sprężonego powietrza w zakładzie. 

Elementy ułatwiające użytkowanie

Kontenerowa stacja sprężarek oprócz urządzeń pozwalających na produkcję i dystrybucję sprężonego powietrza o oczekiwanych parametrach musi również zapewniać właściwe warunki użytkowania. Stąd nieodzownych elementem sprężarkowni zabudowanej w kontenerze są wentylacja, ogrzewanie i oświetlenie. Wentylacja i ogrzewanie, a często także klimatyzacja pozwalają na uzyskanie odpowiednich warunków termicznych i wilgotności w kontenerze, co przekłada się w rezultacie na uzyskanie oczekiwanych parametrów sprężonego gazu. 

To są tylko niektóre z możliwych elementów, które mogą znajdować się w kontenerowej stacji sprężarek. Wszystko zależy od indywidualnego projektu i specyfiki danej branży. Kontenerowa stacja sprężarek jest więc elastycznym i uniwersalnym rozwiązaniem, które może być dostosowane do różnych potrzeb i wymagań.

Kiedy warto wykorzystać kontenerową stację sprężarek

Kontenerowa stacja sprężarek to rozwiązanie, które może być przydatne w wielu sytuacjach, gdy potrzebujemy sprężonego powietrza w różnych miejscach lub gdy nie mamy wystarczającej przestrzeni na zbudowanie stałej sprężarkowni. 

Sprężarkownia w kontenerze sprawdzi się, gdy prowadzimy działalność, która wymaga wykorzystania sprężonego powietrza w terenie, np. budownictwie, górnictwie, energetyce, przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym. Kontenerowa stacja sprężarek zapewnia nam mobilność, łatwość transportu i możliwość podłączenia do układu sprężonego powietrza w dowolnym miejscu.

Kontenerowa stacja sprężarek będzie także doskonałym rozwiązaniem dla firm, które nie mają możliwości powiększenia zakładu o kolejne maszyny z powodu ograniczeń przestrzennych. Kontenerowa stacja sprężarek pozwala nam zaoszczędzić miejsce, które moglibyśmy przeznaczyć na inne cele. Kontener może być umieszczony w dowolnym miejscu, nie wymaga pozwolenia na budowę ani specjalnych warunków technicznych.

Sprężarkownia w kontenerze jest także dedykowana firmom, w których brakuje optymalnych warunków dla pracy urządzeń pneumatycznych. Kontenerowa stacja sprężarek zapewni w ten sposób odpowiednią temperaturę, wilgotność, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie w kontenerze, co wpływa na sprawność i żywotność urządzeń. Ponadto kontenerowa stacja sprężarek ogranicza hałas, ciepło i drgania, które mogą być uciążliwe dla pracowników i otoczenia.

To są tylko niektóre z sytuacji, kiedy warto wykorzystać kontenerową stację sprężarek. Jest to rozwiązanie, które oferuje wiele zalet, takich jak: oszczędność miejsca, łatwość transportu, ograniczenie hałasu i ciepła, elastyczność i bezpieczeństwo. Kontenerowa stacja sprężarek jest więc rozwiązaniem na miarę naszych potrzeb i możliwości.

źródło: Czemar sprężarki