Outsourcing sprężonego powietrza — kiedy się opłaca?

Outsourcing, oprócz zakupu, leasingu czy wynajmu kompresorów stał się jedną z możliwości dla zakładów, które w procesach produkcji czy realizacji usług korzystają ze sprężonego powietrza. Wyjaśniamy, czym właściwie jest outsourcing, na czym polega i jak wpisuje się w pracę przedsiębiorstw wykorzystujących sprężone powietrze, a także kiedy to rozwiązanie rzeczywiście się opłaca.

Czym jest outsourcing sprężonego powietrza i na czym polega?

Outsourcing to bardzo popularne rozwiązanie stosowane w każdej dziedzinie prowadzenia działalności i w każdej branży. Może dotyczyć zarówno usług kadrowych czy rekrutacyjnych, jak również konkretnych procesów przemysłowych lub technologicznych. Na czym polega to rozwiązanie? Outsourcing pozwala wyodrębnić poza struktury firmy konkretne jej działy lub zadania. Zleca się wtedy ten zakres czynności firmom, które się w nich specjalizują. Otrzymujemy w ten sposób ograniczenie kosztów związanych z prowadzeniem danej działalności, a jednocześnie zlecamy zadania fachowcom, którzy prowadzą działalność tylko w tym określonym, wąskim zakresie. Ważne jest jedynie, że outsourcingowi nie mogą podlegać zadania i czynności stanowiące wiodące pole działań danej firmy. Oznacza to, że firma księgowa nie może dokonać outsourcingu księgowości. Natomiast firma produkująca meble może zdecydować się na outsourcing księgowości czy kadr. Wyodrębnianie całych działów poza struktury firmy zyskuje na popularności. Jednak coraz częściej można spotkać się również z outsourcingiem wybranych procesów. Doskonałym przykładem jest właśnie outsourcing sprężonego powietrza.

Outsourcing sprężonego powietrza wyklucza konieczność drogich inwestycji związanych z zakupem kompresora czy nawet ponoszenia kosztów związanych z wypożyczeniem, czy leasingiem sprężarki powietrza. Rozwiązanie to polega na dostarczaniu przez firmę zewnętrzną sprężonego powietrza w dostosowanych zbiornikach ciśnieniowych. Gaz przechowywany w ten sposób jest produktem gotowym od razu do użycia. Może być zastosowany zarówno w instalacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych zakładu.

Kiedy outsourcing sprężonego powietrza się opłaca?

Osoby mające wątpliwości czy outsourcing sprężonego powietrza jest opłacalny często zauważają, że korzystając z tego rozwiązania muszą płacić za dostarczenie czynnika roboczego, który mogłyby same wyprodukować. Po części jest to prawda. Ale ważne jest właściwe przekalkulowanie kosztów, aby sprawdzić, czy samodzielne wytwarzanie sprężonego powietrza rzeczywiście będzie bardziej opłacalne niż outsourcing sprężonych gazów

Przede wszystkim do produkcji sprężonego powietrza niezbędny jest kompresor. Jeśli zakład nie posiada takiego urządzenia to będzie musiał je zakupić lub wynająć. Nie jest to jednak mała inwestycja i trzeba ją uwzględnić w kalkulacji kosztów. Produkując samodzielnie sprężone powietrze rzeczywiście nie trzeba płacić za sam gaz, gdyż jest on zasysany z otoczenia. Jednak użytkując kompresor trzeba liczyć się z wyższymi kosztami energii elektrycznej, ponieważ będzie ona niezbędna do pracy sprężarki powietrza a tym samym wytworzenia gazu pod ciśnieniem. Do tego dochodzą również koszty ewentualnych napraw posiadanej sprężarki powietrza oraz okresowego jej serwisowania. Wszystkie te wydatki i czynniki składają się na finalny koszt wytwarzania sprężonego powietrza w firmie.

Decydując się na outsourcing sprężonego powietrza przedsiębiorca może odciążyć budżet firmy ze wszystkich wymienionych powyżej kosztów. To z kolei daje pole do powiększania zysków i do nowych inwestycji. Outsourcing sprężonego powietrza wiąże się z ponoszeniem przez zakład jedynie niskiej, stałej ceny dostaw tego czynnika roboczego. Koszty te są zdecydowanie mniejsze niż wynikające z samodzielnego wytwarzania sprężonego powietrza. Outsourcing pozwala również na redukcję kosztów obsługi kompresorów i daje gwarancję zawsze profesjonalnej obsługi. 

Outsourcing sprężonego powietrza opłaca się w sytuacjach, gdy instalacja lub odbiory poddawane są testom wydajności. Jest to również dobre rozwiązanie, gdy wykorzystywane w zakładzie kompresory przechodzą remont lub konserwację, a proces produkcji musi być kontynuowany. Outsourcing sprężonego powietrza polecany jest również firmom, które wdrażają w swoim zakładzie krótkoterminową produkcję wykorzystującą sprężone gazy lub medium to wykorzystywane jest sporadycznie. Warto więc zainteresować się alternatywnym rozwiązaniem, jakim jest outsourcing sprężonego powietrza.

źródło: czemar.pl